Cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông

26/03/2018 10:36:35
Nghị quyết 21 - NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị ra đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; đã tạo ra bước chuyển quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên cả nước, qua đó đạt được những thành tựu vượt bậc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngay sau khi Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương trong cả nước đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác BHXH, BHYT.
Công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đã được các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt và hướng tới cơ sở, tới người lao động ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ; tới người dân ở các xã, phường, thị trấn và đã đạt được những kết quả quan trọng. Hình thức truyền thông đã có nhiều đổi mới và đa dạng hóa, phù hợp hơn với các nhóm đối tượng trong xã hội như nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động và chủ sử dụng lao động. Chú trọng truyền thông qua các cuộc đối thoại, tọa đàm, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, tổ chức các chương trình tập huấn chính sách, hội nghị lồng ghép, hội thi truyền thông viên, thi viết về chính sách BHXH, BHYT... Qua đó, góp phần đưa Nghị quyết số 21 và các Luật BHXH, BHYT nhanh chóng vào cuộc sống.
Công tác phối hợp truyền thông về BHXH, BHYT giữa các ban, bộ, ngành ở Trung ương và giữa các sở, ban, ngành ở địa phương đã được triển khai tích cực. Trong 5 năm qua, BHXH Việt Nam đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp với 15 bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí để triển khai công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Ở địa phương, nhiều Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy cùng với BHXH tỉnh, thành phố đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành để triển khai hoạt động truyền thông.
Song song đó, đã xuất hiện nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động phối hợp truyền thông ở cả Trung ương và địa phương, như: Ban Kinh tế Trung ương, Báo Nhân dân phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức một số hội thảo khoa học chuyên đề về BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016”; các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo tuyên truyền lồng ghép về chính sách BHXH, BHYT nhân kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện chính trị lớn…
Đặc biệt, công tác phối hợp trong nắm thông tin, phản hồi về chính sách BHXH, BHYT được chú trọng triển khai đã giúp kịp thời giải quyết những "điểm nóng" về những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc. Cụ thể, từ năm 2013-2017, cả nước có khoảng 14.000 cuộc đối thoại, tọa đàm về Nghị quyết số 21 và tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với các chủ sử dụng lao động, người lao động, cán bộ phụ trách công tác BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp, nông dân, hội viên phụ nữ, xã viên hợp tác xã, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên…; hơn 300 hội thi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với nông dân, công nhân lao động và học sinh, sinh viên và nhiều hội thi dành cho chính các tuyên truyền viên của Ngành BHXH...
Tính riêng Ngành BHXH, trong giai đoạn 2013-2017, đã phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện đăng tải, phát sóng khoảng trên 216.597 phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục, đối thoại trực tiếp và các tin bài về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Giai đoạn này, Ngành BHXH cũng đã biên tập, phát hành trên 55,5 triệu ấn phẩm tuyên truyền các loại (tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp, sổ tay, lịch, băng, đĩa CD,...) với nội dung về Nghị quyết số 21 cũng như chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Tại BHXH các tỉnh, thành phố hằng năm đã đăng tải hàng ngàn tin bài, văn bản tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21; chủ chương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tại địa phương, thu hút hàng triệu lượt người truy cập mỗi năm...
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 đã có sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 21 của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều cấp uỷ đảng, chính quyền đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Lực lượng làm công tác truyền thông các cấp đã nhận thức được trọng trách của mình, chủ động, tích cực vào cuộc, góp phần làm nên những kết quả quan trọng.
An sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng đã thu hút được sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là thu hút đội ngũ các nhà khoa học, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, luật sư, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ xây dựng chính sách, doanh nhân, sinh viên… tham gia trao đổi ý kiến, đề xuất các giải pháp đối với chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, BHXH, BHYT. Nhu cầu tìm hiểu kiến thức, thông tin về BHXH, BHYT của xã hội ngày càng tăng.
Qua truyền thông, bước đầu giúp các ngành, các địa phương, chủ sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội ở nước ta; góp phần làm thay đổi và nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và mọi người dân trong việc thực thi, chấp hành các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; tích cực, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT. Tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, lao động Ngành BHXH ngày càng chuyên nghiệp. Mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các loại hình BHXH, BHYT từng bước được nâng lên.
Cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, của Ngành BHXH, Ngành Y tế, công tác truyền thông đã tích cực và góp phần quan trọng vào kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Số người tham gia BHXH, BHYT liên tục tăng hàng năm. Cơ cấu thành phần, địa bàn khu vực tham gia các loại hình bảo hiểm cũng đạt những bước tiến quan trọng. Cụ thể, năm 2012, toàn quốc có 10.565 triệu người tham gia BHXH, trong đó gồm: 10.431 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 134 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 8.269 triệu người tham gia BH thất nghiệp và 58.977 triệu người tham gia BHYT - tương đương 66,4% dân số. Sau 5 năm, tính đến tháng 12/2017, toàn quốc đã có tới 79.946 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong đó gồm: 13.213 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 219 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 11.392 triệu người tham gia BH thất nghiệp và 79.726 triệu người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ bao phủ 85,3% dân số.
Điều đáng ghi nhận là công tác truyền thông đã tạo được sự thông cảm, chia sẻ của xã hội với những khó khăn Ngành BHXH, Ngành Y tế đang phải giải quyết, như: Tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; việc phát triển tham gia BHXH, BHYT ở một số đối tượng, một số khu vực đặc thù; việc bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT; công tác quản lý Quỹ khám, chữa bệnh BHYT... Nội dung truyền thông được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; những vấn đề căn bản, cốt lõi của các điều luật về BHXH, BHYT; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách BHXH, BHYT, an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Các hình thức thông tin, truyền thông được phát huy, tạo được điểm nhấn và thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, người lao động, như: đối thoại chính sách, truyền thông miệng, trao đổi với từng nhóm đối tượng; nhiều địa phương phát huy tính sáng tạo, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù dân cư, địa lý, tập quán sinh hoạt và văn hóa.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết số 21 đặt ra, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; và mới đây nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng độ bao phủ BHYT đến năm 2020 phải đạt 90% dân số thì vẫn còn một khoảng cách đầy thách thức đối với Ngành BHXH nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung.
Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 05 năm công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 21 đặt ra, thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tậm sau:  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT. Các cấp uỷ đảng, chính quyền cần chỉ đạo sâu sát hơn công tác truyền thông, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, nhất là Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật BHXH, Luật BHYT và các chính sách an sinh xã hội khác.  
Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương về nội dung truyền thông BHXH, BHYT. Các nội dung tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, ủng hộ tích cực các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, tránh thông tin có tính kích động, gây tâm lý bất an trong xã hội và bị kẻ địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và BHXH tỉnh, thành phố tăng cường tính chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo công tác truyền thông BHXH, BHYT; ký kết các chương trình phối hợp công tác truyền thông ngay từ đầu năm; làm tốt vai trò chỉ đạo, định hướng công tác truyền thông BHXH, BHYT cho các cơ quan thông tin đại chúng và các sở, ban, ngành liên quan; tăng cường các hoạt động kiểm tra, đôn đốc công tác truyền thông.
Coi trọng và phát huy vai trò đơn vị cơ sở, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp… là địa bàn trực tiếp tổ chức vận động đối tượng và giám sát thực hiện các chế độ BHXH, BHYT. Thường xuyên gắn công tác truyền thông với không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là tình trạng trốn đóng, nợ BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT.
Nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung truyền thông BHXH, BHYT, tiếp tục truyền thông các nội dung về Nghị quyết 21-NQ/TW và Luật BHXH, Luật BHYT, các hoạt động triển khai Nghị quyết và thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên toàn quốc. Đặc biệt chú trọng truyền thông sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội nói chung và BHXH, BHYT nói riêng; ý nghĩa, vai trò của BHXH, BHYT đối với sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững của đất nước; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nghĩa vụ, trách nhiệm, tính cộng đồng, chia sẻ trong việc tham gia BHXH, BHYT.
Tăng cường tổng kết thực tiễn những nội dung mới nảy sinh liên quan đến BHXH, BHYT để góp phần hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thu hút được trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia trong tham mưu, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc.
Phát động những đợt truyền thông cao điểm; thông qua hình thức trực quan đưa ra những thông điệp ngắn gọn nhấn mạnh nội dung quan trọng về BHXH, BHYT. Theo dõi, kịp thời nắm bắt băn khoăn, thắc mắc của các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT kịp thời truyền thông, giải đáp, giải thích, kiến nghị cơ quan có trách nhiệm giải quyết.
Nội dung truyền thông cần đi sâu vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, hữu ích, tư vấn giúp nhân dân có đầy đủ thông tin về cách thức, quy trình, địa chỉ đăng ký hoặc hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn khi tham gia BHXH, BHYT.
Phát hiện, giới thiệu mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT để nêu gương tốt học tập; phê phán những biểu hiện tiêu cực, sai trái, thiếu trách nhiệm trong triển khai chính sách BHXH, BHYT.
Tổ chức điều tra xã hội học đánh giá hiệu quả công tác truyền thông và tìm hiểu nhu cầu thông tin của nhân dân về BHXH, BHYT để đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp đối tượng. Chú ý các nhóm đối tượng hiện nay có tỷ lệ tham gia BHXH, bảo hiểm thấp, như: Người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ, ngoài quốc doanh; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên; hộ gia đình…
Đổi mới hình thức, biện pháp truyền thông BHXH, BHYT, đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể, phát huy các lợi thế loại hình tuyên truyền miệng, như: nói chuyện chuyên đề, nói chuyện thời sự; đối thoại chính sách…. nhất là những hình thức truyền thông đã khẳng định được thành công trong thực tiễn, như: đối thoại chính sách, cung cấp thông tin qua tin nhắn điện thoại đối với công nhân, đặc biệt công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn ở địa bàn đông dân cư. Các hình thức văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu đối với các đối tượng là nông dân, phụ nữ. Hội nghị phổ biến, tập huấn chuyên đề cho cán bộ, đảng viên...
Tùy theo đặc điểm địa lý, nghề nghiệp, tập quán sinh hoạt để sử dụng hiệu quả ưu thế của các phương tiện thông tin đại chúng; bảo đảm cho người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT.
Phát huy vai trò của báo cáo viên, cộng tác viên truyền thông, trong đó có vai trò quan trọng của các bí thư chi bộ ở cơ sở, trưởng thôn, trưởng xóm, y sĩ, y tá, điều dưỡng viên và người nhà bệnh nhân trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT.
Kết hợp song song giữa truyền thông thường xuyên với truyền thông sự kiện, điểm nhấn; song song giữa tuyên truyền lưu động, phát động phong trào  (panô, áp phích, triển lãm…) với truyền thông tĩnh, sâu (hội nghị, hội thảo, tập huấn…).
Từng bước nâng cao chất lượng các tài liệu truyền thông theo hướng dễ hiểu, thiết thực, gọn nhẹ, phù hợp với từng loại đối tượng. Chú trọng các loại tài liệu như sổ tay bỏ túi, tờ rơi, tờ gấp … Chú trọng công tác truyền thông trên internet, mạng xã hội.
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác truyền thông, cải tiến nội dung tập huấn theo hướng vừa cung cấp hệ thống kiến thức lý luận về an sinh xã hội, BHXH, BHYT; vừa cung cấp kỹ năng tác nghiệp tình huống cụ thể trong công tác truyền thông về lĩnh vực này./.


Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam