Cao Bằng: Tăng chỉ tiêu phát triển diện bao phủ BHXH, BHYT năm 2019

12/06/2019 11:44:42
Mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 545/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các huyện, thành phố trực thuộc phải nỗ lực, vận động tăng thêm số tham gia BHXH, BHYT so với mục tiêu cũ đã quán triệt trước đó.

Truyền thông, vận động tham gia BHXH, BHYT tại xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, Cao Bằng

Chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT năm 2019 đã được UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu thực hiện trong Quyết định 2089/QĐ-UBND ngày 14/12/2018. Tuy nhiên căn cứ yêu cầu thực tiễn hiện nay, UBND tỉnh Cao Bằng quyết định tăng chỉ tiêu thực hiện năm 2019. Cụ thể, điều chỉnh tăng thêm 1.185 người tham gia BHXH bắt buộc trong năm nay; số tăng thêm với BHXH tự nguyện là 3.941 người; BHTN là 1.898 người; chỉ tiêu phát triển BHYT vẫn được giữ nguyên theo Quyết định cũ ban hành trước đó. 

Như vậy, sau khi thực hiện điều chỉnh tăng, năm 2019, Cao Bằng sẽ phấn đầu đạt 39.948 người tham gia BHXH bắt buộc – chiếm 12,29% lực lượng lao động; số tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,21% lực lượng lao động; số tham gia BHTN đạt 8,9% lực lượng lao động; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,2% dân số trên địa bàn.

Trước đó, trong tháng 4/2019, UBND tỉnh Cao Bằng có Quyết định số 507/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng chí Trịnh Hữu Khang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Giám đốc BHXH tỉnh là Phó Trưởng Ban thường trực. Việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh là cơ sở để tỉnh Cao Bằng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần của Nghị quyết số 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Kế hoạch số 2939/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH./.

 

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam