Cao Bằng: Vận động, khuyến khích người thụ hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

22/10/2019 12:39:23
Nhằm đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, UBND tỉnh Cao Bằng ra Công văn số 3608/UBND-VX ngày 16/10/2019; theo đó, phấn đấu đến năm 2020 đạt 28%, năm 2021 đạt 50% số người ở khu vực đô thị nhận trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

(Ảnh minh họa)

Tại Công văn số 3608/UBND-VX, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, Bưu điện và ngân hàng thương mại đẩy mạnh thông tin tuyên truyên, vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và sử dụng tài khoản cá nhân khi thụ hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Phối hợp với các ngân hàng thương mại, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích người hưởng trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, cơ quan bưu điện. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 28%, năm 2021 đạt 50% số người ở khu vực đô thị nhận trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại bố trí hợp lý mạng lưới ATM tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, chú trọng khu vực vùng sâu, vùng xa. Có giải pháp khuyến khích động viên người lao động nhận trợ cấp BHXH, BHTN qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Bưu điện tỉnh thường xuyên thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng; tạo điều kiện để các ngân hàng tiếp cận điểm chi trả vận động hướng dẫn người dân đăng ký mở tài khoản. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhận lương hưu, trợ cấp qua các phương tiện không dùng tiền mặt. Các cơ quan truyền thông uyên truyền mục tiêu, ý nghĩa việc chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam