Cấp lại sổ BHXH trường hợp tham gia BHXH 06 tháng thì nghỉ việc

04/02/2020 11:45:15
Một bạn đọc hỏi: Tôi tham gia BHXH được 06 tháng thì nghỉ việc. chuyển ra ngoài làm tự do. Từ khi nghỉ việc đến nay, công ty cũ vẫn chưa trả sổ BHXH cho tôi. Vậy, tôi muốn cấp lại sổ BHXH có được không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 2, Điều 18, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định quyền của người lao động là:

"Được cấp và quản lý sổ BHXH".

Khoản 5, Điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ với đơn vị cũ để yêu cầu đơn vị làm thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH và trả sổ BHXH cho bạn.

Trong trường hợp Công ty cố tình không trả sổ BHXH cho bạn, bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Ban Giám đốc Công ty hoặc thông qua tổ chức Công đoàn tại Công ty để khiếu nại về việc không trả sổ BHXH cho bạn.

Nếu vẫn gặp vướng mắc, bạn có thể gửi đơn đến Thanh tra Lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh - xã hội để cơ quan này xử lý.

BHXH Việt Nam 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam