Cấp sổ BHXH trường hợp báo tăng BHXH trùng

15/07/2019 08:28:17
Một bạn đọc hỏi: Công ty tôi cần báo tăng BHXH cho 09 người. Có 03 người trước đó đã có sổ BHXH nhưng do không biết nên tôi đăng ký cấp sổ BHXH mới cho họ. Kết quả, trong 03 người có 02 người không được cấp sổ BHXH mới. Vậy, tôi muốn hỏi 02 người này có phải vẫn dùng sổ cũ?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định, người lao động khi tham gia BHXH được cấp và bảo quản một số BHXH duy nhất để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHTN và làm cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

02 người trong trường hợp bạn hỏi không được cấp sổ BHXH mới là đúng quy định, nguời lao động vẫn tiếp tục sử dụng sổ BHXH đã cấp để làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH.

Trường hợp người lao động đã có sổ BHXH, khi tăng mới cơ quan BHXH vẫn thực hiện cấp sổ BHXH mới là không đúng quy định. Vì vậy, bạn hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia và điều chỉnh tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo 02 sổ BHXH đã được cấp nộp cho cơ quan BHXH để thực hiện gộp sổ BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam