Cấp thẻ BHYT cho thân nhân binh sĩ được thực hiện như thế nào?

07/03/2016 22:09:20
Bạn Hoàng Tuấn Anh ở Hải Dương hỏi: Tôi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 02/2016, được biết, thân nhân của tôi sẽ được cấp thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân binh sĩ phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhưng đến nay thân nhân của tôi vẫn chưa được cấp thẻ BHYT. Xin hỏi việc cấp thẻ BHYT cho thân nhân binh sĩ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại các điểm c và d Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT ngày 5/3/2010 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện BHYT đối với người lao động trong Quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ: 
“Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên quân sự (thuộc đối tượng tuyển sinh quân sự) sau khi tiếp nhận chính thức, cơ quan quản lý nhân sự học viên, nhà trường, trung tâm (gọi chung là nhà trường) hướng dẫn quân nhân kê khai thân nhân thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT, thẩm định và lập danh sách gửi về BHXH Bộ Quốc phòng nhận đủ hồ sơ theo quy định”; 

“Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự: Sau khi huấn luyện xong về đơn vị mới, cơ quan nhân sự hướng dẫn quân nhân kê khai, thẩm định và lập danh sách gửi về BHXH Bộ Quốc phòng; thân nhân nhận được thẻ và được hưởng quyền lợi BHYT từ ngày 1 của tháng kế tiếp, sau tháng BHXH Bộ Quốc phòng nhận đủ hồ sơ theo quy định”.
 
Thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với thân nhân binh sĩ phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự tương ứng với thời gian phục vụ tại ngũ của binh sĩ.
Như vậy, với trường hợp của bạn Tuấn Anh, nhập ngũ tháng 02/2016, sau thời gian huấn luyện tân binh, nếu bạn đạt yêu cầu trong đợt khám sàng lọc về sức khỏe và đáp ứng các yêu cầu chính trị - xã hội khác và tiếp tục phục vụ trong quân đội thì đơn vị sẽ có trách nhiệm lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho thân nhân của bạn. Thẻ BHYT của thân nhân sẽ có giá trị sử dụng từ ngày cấp đến đủ 18 tháng - tương đương với thời gian bạn Tuấn Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thực hiện như trên vừa đảm bảo quyền lợi BHYT của thân nhân quân nhân đúng bằng thời hạn quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự (theo cách trên thì quân nhân đã xuất ngũ về địa phương sau 2 đến 3 tháng, thẻ BHYT của thân nhân vẫn có giá trị sử dụng), vừa tránh được giải quyết chế độ BHYT không đúng đối tượng, bởi trong thời gian huấn luyện tân binh, hạ sĩ quan,binh sĩ còn được khám sàng lọc về sức khỏe và yêu cầu về chính trị - xã hội khác, nếu không đảm bảo đủ điều kiện thì phải trả về địa phương./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam