Cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 06 tuổi thay đổi nơi cư trú

26/09/2017 12:31:17

Trẻ em dưới 06 tuổi được Nhà nước cấp thẻ BHYT (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Văn Hưng, Hải Dương hỏi: con tôi sinh tại Hải Dương, hiện nay cháu 1 tuổi, nhưng chưa có thẻ BHYT. Cháu theo bố mẹ đến sinh sống tại Bình Dương thì sẽ tham gia BHYT như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Luật BHYT; Điểm e, Khoản 3, Điều 1 và  Khoản 2 , Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi do Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ cư trú lập danh sách và đề nghị cấp.

Trường hợp con ông Hưng chưa được cấp thẻ BHYT tại Hải Dương nên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình ông đang đăng ký tạm trú tại Bình Dương sẽ có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT cho con ông và gửi BHXH cấp huyện để cấp thẻ BHYT.

Đề nghị ông liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tạm trú (tỉnh Bình Dương) để được lập danh sách cấp thẻ BHYT cho cháu./.

BS. Vũ Xuân Bằng

Phó trưởng Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam