Chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT

12/05/2017 16:16:15
Ngày 12/05/2017, tại Hà Nội, Đoàn Giám sát của Uỷ ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với BHXH Việt Nam về việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Phòng, chống ma tuý và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2016. Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong làm Trưởng đoàn; tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế; Bộ Lao động, thương binh và Xã hội, Bộ Công An. Về phía BHXH Việt Nam có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.

(ảnh Văn Tân)

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng chống ma tuý, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và chỉ đạo của Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2016, ngành BHXH đã ban hành 01 quyết định, 05 công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch, tổ chức các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý. BHXH Việt Nam đã tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong toàn Ngành, trong đó tập trung vào các nội dung như tuyên truyền sâu rộng để công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành hiểu và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý, mại dâm, không kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Hình thức tuyên truyền được tổ chức phong phú, phù hợp với đặc thù hoạt động của mỗi địa phương, đơn vị. Tích cực, chủ động hưởng ứng các phong trào phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm do chính quyền, các hội, đoàn thể tại địa phương phát động. Tổ chức cho tập thể, cá nhân trong Ngành ký kết giao ước thi đua không vi phạm pháp luật phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm; xây dựng và nhân rộng các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm tại đơn vị công tác và nơi cư trú. Chủ động phối hợp với cơ quan công an địa phương trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia phong trào xây dựng giao đình văn hóa mới, xây dựng xã, phường không có tệ nạn xã hội. Tích cực tuyên truyền về khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS; sự cần thiết, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Kết hợp tuyên truyền những nội dung chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động với công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cũng như tác hại, hậu quả, hiểm họa của các tệ nạn này. Phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo, đài lồng ghép tuyên truyền nội dung về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm vào tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 19/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh triển khai mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS, trong đó một số địa phương đã bước đầu triển khai như: Hòa Bình, Long An, Sóc Trăng, Hải Phòng, Sơn La, Tây Ninh… Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tạo điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế thuận tiện nhất về vị trí địa lý cũng như về trình độ chuyên môn, kỹ thuật; tích cực vận động người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT nhằm giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã trao đổi ý kiến, các vấn đề đặt ra, tìm giải pháp phù hợp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc hướng mục tiêu chung hoàn thiện chính sách trong thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng chống ma tuý, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh: Ngành thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Chính phủ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hưởng ứng đầy đủ các phong trào, tháng hành động Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại các địa phương khi có phát động. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên tuyền, phổ biến Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Phòng chống ma túy và Pháp lệnh Phòng chống mại dâm đến cán bộ, công chức, viên chức với nhiều hình thức phù hợp. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của BHXH Việt Nam và chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo tại BHXH tỉnh, thành phố. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Bộ Lao động, thương binh và Xã hội, đặc biệt với Bộ Y tế trong thống nhất các quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS…

Đánh giá cao sự chủ động trong ban hành văn bản liên quan, chủ động trong triển khai thực hiện cũng như các kết quả đã đạt được của BHXH Việt Nam trong thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Phòng, chống ma tuý và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Trưởng đoàn Giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong ghi nhận và đánh giá cao BHXH Việt Nam đã chủ động nhận diện tình hình, tích cực triển khai công tác trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thực hiện các Luật, Pháp lệnh với nhiều hình thức phong phú đa dạng; chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện tốt chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay, độ bao phủ BHYT đến những người nhiễm HIV/AIDS chưa cao, vì vậy, BHXH cần phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo quyền và mức hưởng BHYT cho những đối tượng này… Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng khẳng định, Quốc hội sẽ là cầu nối tiếp nhận đề xuất kiến nghị của BHXH Việt Nam để các bộ, ngành liên quan cùng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ./.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam