Châu Á – Thái Bình Dương: Việc làm bền vững cho 10 triệu người giúp việc gia đình

08/06/2018 15:35:38
Trên thực tế, tại hầu hết các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương, các điều khoản trong pháp luật lao động không áp dụng cho đối tượng là người giúp việc gia đình, vì thế, họ chưa được bảo đảm quyền lợi như những người lao động khác về BHXH, mức lương tối thiểu, giới hạn số giờ làm. Một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) cho thấy, 61% người giúp việc gia đình tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hoàn toàn nằm ngoài “lá chắn” ASXH và chỉ có 3% trong số họ được hưởng chế độ như người lao động thuộc ngành, nghề khác.

Tại Diễn đàn ASEAN chủ đề “Hướng tới việc làm bền vững cho người giúp việc gia đình trong khu vực ASEAN”, Phó Tổng Giám đốc ILO, Giám đốc ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Tomoko Nishimoto cho biết: Thường được gọi là “lực lượng lao động vô hình”, Châu Á - Thái Bình Dương có gần 10 triệu người giúp việc gia đình, trong đó hơn 02 triệu người là lao động di cư. Gần 20% tổng số lao động di cư trong khu vực ASEAN là người giúp việc gia đình, chủ yếu là phụ nữ. Công ước số 189 của ILO về người giúp việc gia đình - được thông qua bởi tất cả các quốc gia thành viên ILO năm 2011 - chính thức công nhận giúp việc gia đình là một nghề. Đồng thời, quy định người giúp việc gia đình có quyền lao động căn bản như số giờ làm việc hợp lý và mức lương tương xứng; có ngày nghỉ hàng tuần; được cung cấp thông tin rõ ràng về các điều khoản trong công việc; được tham gia BHXH. Tuy nhiên, trên thực tế, tại hầu hết các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương, các điều khoản trong pháp luật lao động không áp dụng cho đối tượng là người giúp việc gia đình, vì thế, họ chưa được bảo đảm quyền lợi như những người lao động khác.

Theo khảo sát của ILO, người giúp việc gia đình tại các quốc gia ASEAN trung bình làm việc 14 tiếng/ngày, chỉ 40% trong số họ có 01 ngày nghỉ trong tuần và phần lớn bị trả công dưới mức lương tối thiểu. Một báo cáo khác cho thấy, trên toàn cầu, giúp việc gia đình là một trong những ngành có tỷ lệ lao động cưỡng bức cao nhất. Lao động giúp việc di cư lại càng dễ rơi vào tình cảnh bị bóc lột, lạm dụng, làm việc trong sự cô lập và thiếu các mối quan hệ xã hội. Trong nhiều năm qua, riêng ASEAN đã có nhiều hoạt động để thảo luận, trao đổi về vấn đề người giúp việc gia đình, lao động giúp việc di cư nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi cho đối tượng này và cũng đạt được một số thành công nhất định. “Đã đến lúc tất cả Chính phủ các quốc gia cần công nhận giúp việc gia đình là một nghề và đảm bảo luật, chính sách để có thể bảo vệ họ như bất kỳ ngành, nghề khác” - Phó Tổng Giám đốc ILO, Giám đốc ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Tomoko Nishimoto nhấn mạnh – “Đã đến lúc tất cả người sử dụng lao động phải nâng cao nhận thức rằng người giúp việc gia đình không phải là đầy tớ mà là người lao động. Họ có quyền được hưởng quyền lợi lao động giống như bất kỳ người lao động nào khác. Đã đến lúc các quốc gia cùng hợp tác vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân - một tương lai mà việc làm bền vững được hiện thực hóa cho mọi người, bao gồm cả người giúp việc gia đình”.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam