Chế độ BHYT cho đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế

02/07/2018 10:46:50
Ông Nguyễn Kim Quy (ngkqui@yahoo.com.vn) hỏi: Tôi được giải quyết chế độ hưu trí từ ngày 01/12/2017. Năm 2016, tôi nhận được quyết định về việc thực hiện chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy, thẻ BHYT của tôi có được hưởng theo chế độ BHYT đối với người có công với cách mạng không?

Trả lời:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/06/2014: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng hưu trí, đồng thời cũng thuộc đối tượng người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Vì vậy, ông được đổi mã quyền lợi ghi trên thẻ BHYT theo mã quyền lợi của đối tượng người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, có ký hiệu ghi trên thẻ BHYT là HT2, được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH quận (huyện) nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam