Chế độ BHYT với người có huân huy chương kháng chiến chống Mỹ

20/09/2018 09:27:31
Ông Nguyễn Tiến Thành (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Tôi đi bộ đội tháng 08/1969 đến tháng 11/1980 thì chuyển ngành về Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên cho đến khi nghỉ hưu. Tôi có huân huy chương kháng chiến chống Mỹ và thẻ hội cựu chiến binh; như vậy, có được cấp thẻ BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 22 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông thuộc đối tượng hưu trí, đồng thời cũng thuộc đối tượng người có công với cách mạng. Vì vậy, ông được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng của người có công với cách mạng và được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi thẻ theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam