Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

19/04/2011 23:37:54
Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 902/QĐ-BHXH, Quyết định 1333/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam; Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với người tham gia BHXH bắt buộc sau khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, sau khi điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN mà sức khỏe còn yếu.

* Điều kiện hưởng:

Người lao động sau thời gian nghỉ ốm đau; lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định; người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ hoặc bệnh tật do BNN nếu sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 đến 10 ngày/năm.

* Mức hưởng:

Mức hưởng 1 ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại nhà; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

* Hồ sơ hưởng:

- Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau là Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau (mẫu số C68a-HD).

- Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản là Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản (mẫu số C69a-HD).

- Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ-BNN là Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ-BNN (mẫu số C70a-HD)./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam