Chế độ thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người cao tuổi

30/06/2020 09:21:00
Ông Trần Xuân Tám, Việt Trì, Phú Thọ hỏi: Mẹ tôi năm nay 82 tuổi, chính quyền địa phương cho hưởng chính sách trợ giúp xã hội được 02 năm nay. Trước thời điểm 80 tuổi, mẹ tôi đã được giải quyết chế độ thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do bố tôi là cán bộ hưu trí hưởng lương hưu đã mất với mức 50% mức lương cơ sở. Vừa qua, chính quyền địa phương thông báo, mẹ tôi thuộc đối tượng hưởng chế độ tử tuất nên quyết định thu hồi toàn bộ số tiền mẹ tôi hưởng chính sách trợ giúp người cao tuổi. Gia đình tôi không nắm rõ việc quy định pháp luật về các chính sách liên quan, chính quyền địa phương xử lý như vậy có đúng không, xin quý Tạp chí cho tôi biết cụ thể?

Trả lời:

Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng như sau:

Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Điểm Khoản 2 Điều 67 Luật BHXH 2014 quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo quy định pháp luật nêu trên, đối chiếu với trường hợp mẹ của ông Tám, mẹ ông không thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi, nên việc chính quyền địa phương thu hồi là đúng quy định pháp luật.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam