Chỉ 20% người lao động có hợp đồng được khám sức khỏe định kỳ

15/12/2017 15:13:45
Báo cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động cho thấy, hiện mỗi năm chỉ có khoảng 2-3 triệu lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ, chiếm khoảng 20% người lao động có hợp đồng lao động.

(ảnh minh họa)

Trong số đó, khoảng 100.000 người lao động (NLĐ) được khám chuyên sâu phát hiện bệnh nghề nghiệp, trong đó có trên 5.000 người trong số đó được phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp.

Còn theo đánh giá của Cục quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), việc khám sức khỏe định kỳ hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc phân loại sức khỏe và phát hiện một số bệnh tật thông thường và cũng chỉ được thực hiện ở một số ít DN, chưa có cơ chế triển khai đối với nhóm lao động làm việc không có HĐLĐ...

Bên cạnh đó, với yêu cầu về quan trắc môi trường lao động, hiện đã có hơn 6.000 cơ sở được quan trắc hàng năm. Trong giai đoạn 2011-2017, số mẫu quan trắc môi trường lao động được thực hiện là 2.452.919 mẫu. Tuy nhiên, có tới 80-90% số cơ sở lao động chưa thực hiện quy định này hoặc thực hiện quan trắc không đầy đủ đối với các yếu tố có hại, có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp…

Đánh giá về việc tổ chức thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, Bộ Y tế cũng chỉ rõ nhiều nội dung còn tồn tại. Trong đó, tập trung chủ yếu là tổ chức hoạt động của Hội đồng Bảo hộ lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật về ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp; công tác huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ, đặc biệt là NLĐ được giao nhiệm vụ vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ./.
PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam