Chi đoàn BHXH tỉnh Bắc Kạn: Ra quân phát tờ rơi tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

18/05/2020 12:34:02
Vừa qua, Chi đoàn BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức ra quân phát tờ rơi tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại khu chợ trung tâm trên địa bàn TP.Bắc Kạn.

Với mục tiêu đưa chính sách BHXH nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo người dân, vận động người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020; buổi ra quân là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân theo tinh thần, chủ trương tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.

Trong 01 buổi chiều ra quân, 24 đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn BHXH tỉnh đã phát khoảng 800 tờ rơi về chính sách BHXH tự nguyện đến tận tay các tiểu thương, người buôn bán tại khu chợ Đức Xuân (TP.Bắc Kạn), đồng thời, kết hợp tuyên truyền, tư vấn cho người dân biết một nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện như quyền lợi được hưởng, mức đóng, phương thức đóng, điều kiện tham gia BHXH tự nguyện.

Trước đó, các đoàn viên trong Chi đoàn cũng tích cực hưởng ứng Phong trào Thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 do BHXH tỉnh phát động và tuyên truyền, vận động được 46 người trên tổng số 113 người tham gia BHXH tự nguyện do cán bộ, viên chức tại Văn phòng tỉnh phát triển (chiếm tỷ lệ 40,7%). Ngoài ra, một số người dân đã tham gia BHXH tự nguyện cũng đã được Đoàn viên thanh niên trao tận tay cuốn sổ BHXH vô cùng ý nghĩa, tạo niềm tin, sự phấn khởi đối với người tham gia.

Với việc tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện theo phương châm “Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên”; buổi ra quân phát tờ rơi tuyên truyền thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ cơ quan BHXH tỉnh Bắc Kạn trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được giao của BHXH tỉnh, chung tay cùng toàn Ngành thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân, đảm bảo An sinh xã hội.

Hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân, BHXH tỉnh Bắc Kạn xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tháng 05/2020. Trong đó, tăng cường phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền, diễu hành cổ động về chính sách BHXH và vận động người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động có trọng điểm, hướng vào từng khu dân cư, hộ gia đình kinh doanh cá thể, hộ gia đình làm nông nghiệp, trang trại trồng trọt, chăn nuôi, hội viên hội nông dân sản xuất giỏi…; thường xuyên cung cấp cho các cơ quan báo chí, các đơn vị ở địa phương những kết quả nổi bật của Ngành BHXH nói chung, của BHXH tỉnh Bắc Kạn nói riêng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa trụ cột, nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội trong hệ thống An sinh xã hội của đất nước cũng như tầm quan trọng của cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện tốt các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và người lao động; chăng treo băng-rôn tuyên truyền chính sách BHXH, tiếp tục thông tin, tuyên truyền về chủ trương BHXH toàn dân, hướng tới đảm bảo An sinh xã hội cho mọi người dân của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW và Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Quế Anh (BHXH tỉnh Bắc Kạn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam