Chỉ giải quyết chế độ một lần

24/05/2011 17:20:44

Hỏi: Bà Đoàn Thị Bông, trú tại số nhà 29A, ấp 5, xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sinh năm 1948, là công nhân công trường cao su Vĩnh Bình thuộc Công ty cao su Phước Hòa từ năm 1983 đến 1987 (tính tròn 5 năm) thì nghỉ việc do sức khỏe yếu. Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình Dương) kết luận suy giảm khả năng lao động 61%. Bà Bông có đơn kiến nghị BHXH tỉnh Bình Dương giải quyết trợ cấp BHXH cho bà.

Trả lời:

Tại thời điểm năm 1987, Công ty cao su Phước Hòa đã mời bà Bông đến Công ty để thực hiện các thủ tục giải quyết trợ cấp mất sức lao động một lần theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/09/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nhưng bà Bông không đến giải quyết. Đến tháng 02/2011, bà Bông ủy quyền cho ông Lê Văn Minh liên hệ với Công ty cao su Phước Hòa và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết trợ cấp mất sức lao động cho bà.

Công ty CP Cao su Phước Hòa đã phối hợp với BHXH tỉnh Bình Dương xem xét, kiểm tra lại hồ sơ của bà Bông làm cơ sở giải quyết chế độ cho bà. Ngày 22/04/2011, Công ty CP cao su Phước Hòa có Quyết định số 227/QĐ.CSPH về việc giải quyết trợ cấp mất sức lao động một lần cho bà Bông với tổng số tiền là 12.191.000 đồng gồm 02 khoản trợ cấp:

- Trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động: cứ mỗi năm làm việc được hưởng 1/2 tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có), cụ thể: 5 năm làm việc, bà Bông được hưởng 2,5 tháng lương hệ số 1,67 (là hệ số lương của bà Bông) nhân với mức lương tối thiểu tại thời điểm giải quyết chế độ là 730.000 đồng:
(1,67 x 730.000 đồng) x 2,5 = 3.047.750 đồng
- Trợ cấp một lần theo Điều 56 Luật BHXH: "Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng lương bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH (5 năm công tác, bà Bông được hưởng 7,5 tháng lương hệ số 1,67 nhân với mức lương tối thiểu tại thời điểm giải quyết chế độ là 730.000 đồng):
(1,67 x 730.000 đồng) x 7,5 = 9.143.250 đồng
- Tổng 02 khoản trợ cấp: 3.047.750 + 9.143.250 = 12.191.000 đồng.

Như vậy, Công ty CP cao su Phước Hòa đã giải quyết quyền lợi cho bà Bông nhanh chóng, chính xác. Việc bà Bông đề nghị cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương tiếp tục giải quyết chế độ BHXH một lần lần thứ hai là trái với quy định tại Điều 56 Luật BHXH./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam