Chi trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Kinh nghiệm từ quốc tế

16/03/2020 13:12:42
Tại Việt Nam, theo Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động hàng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới, Việt Nam coi bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những biện pháp cơ bản để hỗ trợ người lao động khi không may gặp rủi ro, tai nạn trong công việc. Vậy, các quốc gia trên thế giới thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trung Quốc

Là quốc gia láng giềng của Việt Nam, trong những năm qua, Trung Quốc đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế - xã hội. Song song với phát triển kinh tế, Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến An sinh xã hội. Năm 1994, Luật Lao động tại quốc gia này đã được ban hành, nhằm điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động - người sử dụng lao động, và dành 01 chương riêng quy định về BHXH và phúc lợi xã hội. Theo đó, hệ thống BHXH được cải tổ theo các nội dung: Hưu trí (bảo hiểm dưỡng lão), bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thai sản. Chính phủ Trung Quốc đã và đang có những nỗ lực trong việc thiết lập chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các điều khoản về phòng, chống thương tích xảy ra trong lao động, bồi thường và phục hồi chức năng cho người lao động bị các thương tổn liên quan đến công việc. Năm 2003, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ban hành Điều lệ về bảo hiểm tai nạn lao động, có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2004. Theo quy định, tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều phải tham gia và đóng phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vĩnh viễn cũng như tạm thời cho toàn bộ người lao động của họ. Trường hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tham gia chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải chịu trách nhiệm chi trả các chế độ như quy định trong Điều lệ.

Thái Lan

Tại Thái Lan, cơ quan An sinh xã hội chịu trách nhiệm thực hiện các chế độ BHXH cho người lao động, bao gồm cả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tất cả người lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, trường tư và nhân viên Chính phủ thực hiện theo hệ thống riêng. Nguồn quỹ do người sử dụng lao động đóng góp, người lao động không phải đóng. Tỷ lệ đóng góp của người sử dụng lao động dao động từ 0,2 - 2% so với tổng quỹ lương, phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro. Tỷ lệ đóng góp được tính toán lại hàng năm, bắt đầu từ năm thứ 05 trở đi đối với mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được bồi thường ở tất cả các mức thương tật; được trả các chi phí về y tế. Khi bị thương tật tạm thời hoặc bị thương tật vĩnh viễn thì được hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng (có quy định thời gian); được hưởng các dịch vụ phục hồi chức năng gồm điều trị y tế, mổ, nằm viện bao gồm cả trang thiết bị nếu như họ bị tàn tật do bị thương để giúp họ có thể trở nên độc lập về thể lực; đào tạo lại nghề. Còn khi bị chết thì người lao động được hưởng tiền mai táng phí; trợ cấp một lần; thân nhân người bị tai nạn lao động được nhận trợ cấp hàng tháng theo luật định.

Một số quốc gia khác

Ở một số quốc gia thành viên EU như Đức, hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động  đầu tiên mang tên Berufsgenossenschaften được thành lập vào năm 1884. Trong hơn 100 năm, hệ thống này phát triển và trở thành cách tiếp cận mới đối với bảo hiểm tai nạn lao động ở các quốc gia khác nhau. Hệ thống Berufsgenossenschaften được hình thành từ đóng góp của người sử dụng lao động và lao động tự chủ.

Một số quốc gia khác, nhà nước cũng là người đóng góp, chẳng hạn như ở Pháp. Ở Đan Mạch, họ được tính toán dựa trên chi phí của các bệnh nghề nghiệp trong 03 năm trước và mức độ làm việc trong mỗi ngành hoạt động.

Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động. Cách tính mức đóng căn cứ vào tần suất tai nạn lao động theo ngành, lĩnh vực – trích xuất từ số liệu thống kê BHXH - nhân với mức lương người sử dụng lao động đóng bảo hiểm cho người lao động.

Thanh Tâm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam