Chi trả gần 7.000 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

30/06/2020 11:09:10
Thông tin trên được đưa ra tại buổi đối thoại để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lao động-việc làm cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tổ chức chiều 29/6, tại Hà Nội.

(ảnh minh họa)

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,06 tháng đầu năm 2020, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên đến 565 ngàn người tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019, thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp gần 7.000 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2020 cả nước có 30,8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…

Trong đó, số người bị ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng, tương ứng 17,6 triệu người; 7,8 triệu lao động bị mất việc làm hoặc phải nghỉ luân phiên, giãn việc.

Lao động khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất với tỷ lệ ảnh hưởng là 72% lao động của khu vực. Tiếp đến là khu vực công nghiệp với tỷ lệ ảnh hưởng là 67,8%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng là 25,1%.

Số lao động bị mất việc làm trong sáu tháng đầu năm khoảng 1,4 triệu người, trong đó lao động mất việc làm do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất là gần 900 nghìn người./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam