Chiết Giang (Trung Quốc): Mở rộng mô hình Nhà trường sức khỏe

23/07/2019 10:10:36
Sau khi thí điểm thành công tại 10 trường học, có đối chứng với 10 trường học tương ứng khác (trong đó, phòng, chống thuốc lá tại 04 trường, can thiệp dinh dưỡng tain 06 trường) ở tất cả các cấp học, từ tiểu học đến trường nghề, Chính quyền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) quyết định áp dụng việc mở rộng mô hình Nhà trường sức khỏe ở 51 trường khác trong toàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Kinh nghiệm cho thấy, việc tiến hành tham khảo ý kiến của Nhà trường, giáo viên, học sinh trước triển khai mô hình Nhà trường sức khỏe rất quan trọng. Căn cứ vào đó, đem lại sự thuận tiện cho công tác triển khai trong thực tế, kể từ giai đoạn xây dưng kế hoạch, triển khai và đánh giá thực hiện. Ở giai đoạn triển khai, bao gồm các hoạt động xác định thời điểm bắt đầu; thành lập Ban Điều phối hoạt động sức khỏe nhà trường và định hướng  kế hoạch triển khai. Sau đó, là việc xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên; tuyên truyền, phổ biến khái niệm Nhà trường sức khỏe; vận động, huy động sự tham gia và xác định vai trò chủ chốt của cộng đồng trong triển khai, thực hiện; đào tạo và ứng dụng các phương thức đào tạo mới phù hợp với nội dung của kế hoạch đề ra. Cuối cùng là khâu đánh giá quá trình; đánh giá so sánh với trước giai đoạn trước khi triển khai; đánh giá lần cuối cùng, cũng như điều chỉnh chuẩn đánh giá nhằm hướng các nhà trường đến việc đảm bảo tăng cường sức khỏe cho học sinh một cách toàn diện.

Kết quả cho thấy, các nhà trường cơ bản chuyển từ mô hình giáo dục thụ động sang sư phạm tương tác; đặt ưu tiên cho các hoạt động vì sức khỏe và xem đó là một trong những nhiệm vụ chuyên môn chính yếu. Điều này có tác dụng định hình lại một cách toàn diện và đầy đủ hơn tiêu chí Nhà trường sức khỏe; đồng thời, tạo cơ sở cho việc kêu gọi cộng đồng  hỗ trợ kỹ thuật, tham gia vào các hoạt động của nhà trường một cách chủ động hơn. Những người tham gia vào chương trình đa phần phản hồi rằng, thông qua chương trình, họ được bổ sung kiến thức, kỹ năng và hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe. Tác động của mô hình Nhà trường sức khỏe cũng đã được chứng minh rõ rệt; ví dụ, giảm tỷ lệ chấn thương ở nhà trường; tỷ lê hút thuốc; cải thiện mối quan hệ của học sinh với phụ huynh, giáo viên; sự tương tác với xã hội của học sinh tốt hơn; thầy cô giáo cũng hài lòng hơn với học sinh của mình.

Nguyễn Khang (Theo PubMed)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam