Chính phủ hỗ trợ 36.000 tấn gạo cho gần 540.000 học sinh nghèo

07/03/2017 14:44:17
Kết thúc học kỳ I năm học 2016- 2017, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gần 36.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho gần 540.000 học sinh thuộc 47 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để cấp gạo kịp thời cho các địa phương hỗ trợ học sinh trong học kỳ II năm học 2016- 2017, ngày 23/2/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 29.000 tấn gạo cho 487.159 học sinh của 47 tỉnh, thành phố theo nguyên tắc đối với các địa phương đã có báo cáo chi tiết về số lượng học sinh, số gạo hỗ trợ thì cấp theo số lượng đã báo cáo. Các địa phương chưa có số liệu báo cáo thì được tạm cấp theo số liệu đã phân bổ trong học kỳ I  để tính cho 4 tháng của học kỳ II năm học 2016- 2017. Hiện tại, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang gấp rút triển khai thực hiện cấp gạo cho các địa phương để kịp thời hỗ trợ học sinh. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4. Việc Chính phủ hỗ trợ trực tiếp cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng nguồn gạo DTQG đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường; góp phần quan trọng trong việc duy trì tỷ lệ đi học, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục ở những vùng này. Đồng thời cũng đã gián tiếp giải quyết được một phần khó khăn cho một số địa phương nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư và phát triển kinh tế tại một số vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
 
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, Do năm học 2016- 2017 là năm đầu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định mới (theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ) nên công tác rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu xuất cấp gạo cho học sinh của các cấp chính quyền địa phương còn chậm so với thời gian quy định. Một số địa phương rà soát số liệu chưa chính xác, còn để xảy ra trường hợp sau khi đã Bộ Tài chính quyết định xuất gạo, địa phương lại có văn bản báo cáo không có đối tượng thụ hưởng (như Tiền Giang, Bạc Liêu). Một số địa phương có văn bản báo cáo đối tượng thụ hưởng chính sách chậm nên công tác tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn (phải sử dụng số liệu của học kỳ II năm trước để cấp ứng). Tuy nhiên,  có thể khẳng định rằng, gạo dự trữ quốc gia khi xuất cấp đều bảo đảm chất lượng theo quy định. Trước và trong quá trình xuất cấp, gạo đều được kiểm tra kỹ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ở mỗi điểm giao nhận, các bên đều trực tiếp lấy mẫu gạo đánh giá chất lượng thông qua đánh giá cảm quan, kiểm tra thực tế các bao gạo giao nhận, trên cơ sở đó các đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành lập biên bản giao nhận với địa phương. Chính vì vậy, qua các đợt xuất cấp, chất lượng gạo luôn được người dân và địa phương đánh giá cao.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam