Chính sách BHXH theo mô hình đa tầng

14/05/2018 10:06:48
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, Đề án cải cách BHXH trình Hội nghị Trung ương 7 hướng tới việc thiết kế chính sách BHXH theo mô hình đa tầng.

Cụ thể:

Tầng thứ nhất là lương hưu xã hội. Đây là cách gọi khác của trợ cấp tuổi già đang được Chính phủ thực hiện. Mức chi trả hiện tại là 270.000 đồng/người/tháng đối với những người trên 80 tuổi không có lương hưu, không có BHXH. Đề án cải cách sẽ tiếp tục duy trì tầng lương hưu xã hội.

Tầng thứ hai là BHXH do Nhà nước vận hành, BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Người lao động có thu nhập và tham gia BHXH để được hưởng tiền hưu trí, tử tuất. Đề án cải cách sẽ có các chính sách để hỗ trợ nông dân, người nghèo, vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp, người làm việc trong khu vực phi kết cấu được hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, khuyến khích họ đóng góp một phần khi tham gia BHXH để tự bảo đảm cuộc sống cho mình.

Tầng thứ ba là hưu trí bổ sung. Doanh nghiệp muốn thu hút lao động, giữ người tinh hoa thì thương lượng với người lao động và đóng tiền vào quỹ hưu trí bổ sung. Quỹ này có thể do các cơ quan bảo hiểm ngoài nhà nước thực hiện. Khi người lao động nghỉ hưu, họ sẽ được nhận lương hưu từ quỹ của Nhà nước và lương hưu do cơ quan bảo hiểm ngoài nhà nước chi trả.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, BHXH đã được thiết kế các quyền lợi khá tốt, nhưng mức đóng cũng còn cao và doanh nghiệp coi đây là chi phí lớn. Cải cách nhằm mục tiêu mở rộng diện bao phủ, mức hưởng phù hợp, thay vì diện bao phủ hẹp nhưng mức hưởng lớn. Điều đó có nghĩa rằng, tỷ lệ đóng BHXH, mức đóng có thể theo hướng giảm dần. Còn doanh nghiệp muốn giữa chân người lao động thì có thể tham gia tầng hưu trí bổ sung. Cách làm này sẽ giảm chi phí, gánh nặng cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, nếu áp dụng lộ trình phù hợp, cải cách sẽ tiến đến BHXH toàn dân. Lúc đó, mọi người đều có nguồn sống khi về già và không ai bị bỏ lại phía sau./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam