Chỉnh sửa online khi sai thông tin trên thẻ BHYT

27/09/2018 09:24:34
Bạn đọc từ email nguyenthitrucly.edu@gmail.com hỏi: Nếu sai ngày sinh ghi trên thẻ BHYT thì có chỉnh sửa online được không ạ?

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, các tổ chức, cá nhân nếu đăng ký tham gia giao dịch điện tử và sử dụng giao dịch điện tử trong việc tham gia, đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thì nếu sai ngày sinh ghi trên thẻ BHYT có thể thực hiện online mà không cần phải nộp thủ tục, hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam