Chốt, báo mất, cấp sổ BHXH

08/07/2020 10:53:21
Bạn đọc từ địa chỉ email: phamdung...@gmail.com hỏi: Tôi đóng BHXH từ tháng 04/2015 đến 05/2016 tại Công ty May Hưng Long có địa chỉ tại Hưng Yên, sau đó tôi nghỉ việc. Từ tháng 11/2017, tôi tiếp tục đóng BHXH tại Công ty Kyocera có địa chỉ tại Hưng Yên. Từ tháng 04/2019, tôi đóng BHXH tại Công ty During có địa chỉ tại Hải Dương nhưng tôi chưa chốt được quá trình tham gia BHXH tại Công ty Kyocera và đã bị mất sổ BHXH. Vậy tôi muốn xin cấp lại sổ BHXH có được không? Báo cấp mất ở đâu?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động tại Khoản 5, Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 quy định:

“Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Do đó, bạn đề nghị Công ty Kyocera thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH cho bạn. Trường hợp công ty không thực hiện chốt sổ BHXH, bạn liên hệ với Tổ chức Công đoàn của công ty hoặc cơ quan quản lý nhà nước về lao động để được bảo vệ quyền lợi.

Đối với sổ BHXH bị mất, bạn lập Tờ khai Tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp cho cơ quan BHXH để làm thủ tục đề nghị cấp lại sổ BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam