Chốt sổ BHXH có phải hoàn lại tiền BHXH đã đóng?

13/06/2019 17:01:47
Một bạn đọc hỏi: Tôi làm việc tại Công ty A và đóng BHXH ở công ty đó được khoảng 07 tháng. Sau đó, công ty cho tôi nghỉ việc nhưng tôi không nhận được Quyết định nghỉ việc và công ty cũng không chốt sổ BHXH cho tôi. Họ thông báo tôi phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà trước đây công ty đã đóng BHXH bắt buộc cho tôi thì mới thực hiện chốt sổ. Vậy cho hỏi, tôi phải làm gì để được giải quyết chốt sổ BHXH?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 và  Khoản 5, Điều 21 Luật BHXH:

Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm “đóng BHXH theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH”; “phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Vậy, việc công ty yêu cầu bạn phải hoàn tiền đóng BHXH trước đây công ty đã đóng cho bạn rồi mới thực hiện chốt sổ BHXH là trái với quy định của Luật BHXH. Đề nghị bạn liên hệ với Tổ chức Công đoàn của công ty trước đây bạn làm việc để được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi tham gia BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam