Chú trọng đầu tư y tế nâng cao chất lượng phục vụ

30/10/2018 08:15:14
Đây là ý kiến của Đại biểu Ngô Thị Kim Yến (Đoàn Đà Nẵng) trong phiên thảo luận tại hội trường của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 sáng 29/10.

Theo Đại biểu Ngô Thị Kim Yến, tỷ lệ ngân sách nhà nước cho toàn ngành y tế đã có xu hướng giảm, trong đó năm 2016 là 97.600 tỷ đồng, chiếm 7,67% so với tổng chi ngân sách nhà nước và ước thực hiện năm 2018 là 92.715 tỷ đồng chiến 5,85% tổng chi ngân sách nhà nước. Kể cả việc tăng chi 2.245 tỷ đồng đối với năm 2016 để chi và hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội. Với tỷ lệ chi như vậy, chưa đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, ưu tiên, bố trí ngân sách, đảm bảo tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần và dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng.

Hiện nay, tỷ lệ chi từ tiền túi của người bệnh khi bị bệnh đã rất cao 43% so với tổng chi y tế quốc gia, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở của người bệnh. Điều này chứng tỏ còn một tỷ lệ người dân rất lớn chưa tham gia bảo hiểm là 13%. Tỷ lệ chi từ tiền túi của người bệnh cao sẽ gây nên những khó khăn, tổn thất về tài chính, khiến nhiều gia đình đang ở mức sống trên trung bình trở thành đói nghèo sau khi điều trị bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho y tế phải dưới 30% mới đảm bảo được sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu của nước ta theo Nghị quyết số 20 là đến năm 2025, tỷ lệ chi tiền túi của người bệnh là 35% và đến năm 2030 giảm còn 30%. Trong khi đó còn có rất nhiều nhu cầu cần phải được ngân sách nhà nước đầu tư. Đó là, đầu tư để từng bước giải quyết vấn đề chất lượng khám, chữa bệnh còn chênh lệch lớn giữa các tuyến và vùng miền, mạng lưới y tế cơ sở cần phải được quan tâm và đầu tư hơn nữa, kinh phí hoạt động cho y tế dự phòng, chương trình mục tiêu y tế dân số, đặc biệt, chi cho công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm vẫn còn hạn chế khi mà 17% dân số nước ta đang mắc các bệnh không lây nhiễm mà rất cần phải được phát hiện sớm, điều trị và quản lý lâu dài. Vì vậy, kính đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế.

Đại biểu Ngô Thị Kim Yến (Đoàn Đà Nẵng)

Về thực hiện Nghị định số 16 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, Đại biểu Ngô Thị Kim Yến cho biết, số lượng bệnh viện công lập thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên tăng nhanh qua các năm, từ 26 bệnh viện năm 2016 đã lên 143 bệnh viện năm 2018, đã giúp giảm chi ngân sách và giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay, với cơ chế tài chính, các bệnh viện công lập, đặc biệt là các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên hiện nay đang rất khó khăn trong cân đối thu chi do giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ, mới tính chi phí trực tiếp và tiền lương, chưa tính chi phí quản lý và khấu hao tài sản. Tiền lương vẫn tính ở mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng, chưa tính mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng. Vì vậy, Đại biểu Ngô Thị Kim Yến đề nghị ngân sách nhà nước bổ sung các chênh lệch này, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Theo đại biểu Ngô Thị Kim Yến, mặc dù lương đã được cơ cấu vào trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh nhưng đối với các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến quận, huyện, các bệnh viện chuyên khoa như tâm thần, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, lao phổi với các số lượng dịch vụ y tế rất hạn chế, chưa thể tự chủ tài chính nhưng có nhiều địa phương đã cắt chỉ tiêu biên chế và giao tự chủ cho các bệnh viện này đã khiến các bệnh viện rất khó khăn trong vấn đề cân đối. Hiện nay, thực hiện Nghị định 16 mới là nghị định khung, Chính phủ phải có nghị định hướng dẫn về cơ chế tự chủ cụ thể cho từng ngành, hiện nay chưa có hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế, gây khó khăn cho các đơn vị trong triển khai hoạt động.

Đại biểu Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị Chính phủ cân nhắc lại việc giao chỉ tiêu giường bệnh/1 vạn dân trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Ngô Thị Kim Yến nêu lý do: Chỉ tiêu giường bệnh/1 vạn dân xác định đến bao nhiêu là đạt tiêu chuẩn, trong khi hiện nay giường bệnh trên vạn dân của Việt Nam đã cao hơn nhiều so với một số nước ASEAN. Theo cập nhật năm 2017 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì Singapore là 24, Thái Lan là 21, Malaysia là 19, Myanmar là 9. Giường bệnh của Việt Nam là 26,5 giường bệnh đã đạt trên mức trung bình của nước ASEAN và đặc biệt ở các nước phát triển lại đặt mục tiêu giảm giường bệnh khi phát triển hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, mô hình bác sĩ gia đình.

Đại biểu Ngô Thị Kim Yến cũng cho biết, hiện nay thực hiện Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, các điạ phương rất khó khăn khi các bộ, ngành chưa có hướng dẫn định mức, ví dụ định mức xe ô tô hoặc định mức trang thiết bị y tế cũng gây khó khăn cho các bệnh viện khi triển khai đầu tư và đặc biệt là xe cấp cứu không được trang bị để phục vụ kịp thời công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe./.

Kiều Tuyết

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam