Đa dạng hình thức tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

06/03/2020 20:32:11
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Hội nghị Ban Chỉ đạo ngày 05/3/2020.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Gia Lai, năm 2019, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai có trên 85.700 người tham gia, chiếm tỷ lệ 10,88% lực lượng trong độ tuổi; có gần 67.300 người tham gia BHTN, chiếm tỷ lệ 8,54% lực lượng lao động trong độ tuổi và có trên 1,34 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số của tỉnh.

Bước vào năm 2020, nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT hết sức nặng nề, phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày và Nghị quyết 28-NQ/TW, với mục tiêu phát triển đối tượng của tỉnh Gia Lai có 13% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 10,4% lực lượng lao động tham gia BHTN và phấn đấu cuối năm 2020 có 91,05% dân số tham gia BHYT.

Để triển khai có hiệu quả công tác phát triển đối tượng trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo  Huỳnh Nữ Thu Hà yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với cơ quan Thường trực - BHXH tỉnh, cần tích cực vào cuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này.

Cơ quan thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo để triển khai tốt hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra để đạt hiệu quả; phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu nhằm vận động, khai thác phát triển mới đối tượng tham gia; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu suất cao, kỹ năng, kiến thức cho mọi đối tượng, đặc biệt về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến từng nhóm đối tượng đặc biệt người đồng bào dân tộc thiểu số đối với một tỉnh như Gia Lai, sử dụng hình ảnh trực quan sinh động để tuyên truyền đến đối tượng đảm bảo hiệu quả nhất, để làm được việc ngày yêu cầu Ngành Y tế cần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, đồng thời Ngành BHXH cũng cần thực hiện tốt quy trình thanh quyết toán chi phí KCB BHYT để tạo hiệu ứng, người có thẻ sẽ thấy đc giá trị, ý nghĩa của chính sách BHYT, từ đó lan tỏa chính sách một cách nhanh và hiệu quả nhất trong công tác tuyên truyền.

Từ cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam cho thấy, việc sử dụng mạng xã hội là một hình thức truyền thông nhanh và hiệu quả nhất đến với nhiều đối tượng, do đó cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.

 

Thu Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam