Chúc mừng ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam - 18/5

17/05/2018 15:57:13
Kỷ niệm ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam - 18/5, chiều nay lãnh đạo Tạp chí BHXH đến tặng hoa và chúc mừng Viện Khoa học BHXH.

Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đóng vai trò quan trọng với quá trình xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện BHXH, BHYT. Trong năm 2017, Viện Khoa học BHXH tiếp tục phối hợp với các tổ chức, nhà khoa học thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn về BHXH, BHYT. Cụ thể, trong năm vừa qua đã có trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, hoàn chỉnh; 30 đề tài đang trong quá trình triển khai nghiên cứu. Công tác nghiên cứu khoa học – dự báo của Viện khoa BHXH được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Viện đã hoàn thành 04 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 06 nhiệm vụ điều tra, khảo sát, dự báo và đang tiếp tục chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao
Trong năm 2018, Viện Khoa học BHXH chủ động sớm thực hiện hướng dẫn định hướng nghiên cứu nên đến nay đã có 28 đề tài được các tổ chức cá nhân đăng ký thực hiện trong năm 2018. Đặc biệt, Viện Khoa học BHXH đã hoàn thành công tác biên tập, in ấn và phát hành Kỷ yếu Khoa học BHXH tập 3 và tập 4.
Tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học BHXH nhân ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam - 18/5, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH - TS.Dương Văn Thắng mong rằng Viện Khoa học BHXH tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tạp chí BHXH thực hiện công tác truyền thông về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, tích cực góp phần cho quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện BHXH, BHYT.

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18/5 hàng năm là ngày kỷ niệm Khoa học và công nghệ Việt Nam, quy định tại Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) năm 2013./.

 

 Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam