“Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”

07/06/2019 16:16:25
Đây chủ đề chính trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam được BHXH Việt Nam ban hành theo Kế hoạch 1929/KH-BHXH ngày 6/6/2019.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT; nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT; đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sĩ. Các hoạt động truyền thông phải được tiến hành đồng bộ, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.
Với chủ đề "Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”, hoạt động truyền thông về ngày BHYT Việt Nam - 1/7 tập trung vào các nội dung:
Kết quả 05 năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014; 03 năm thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020”; những thực tiễn, kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, làm cơ sở để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT. Kết quả thực hiện chính sách BHYT 06 tháng đầu năm 2019 và những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Những nỗ lực của Ngành BHXH, Ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT. Những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT tốt hơn. Về tính nhân văn của chính sách BHYT; Quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT đồng thời giúp người dân chưa tham gia BHYT hiểu được chi phí khám chữa bệnh là gánh nặng quá lớn, nhất là đối với người nghèo khi ốm đau bệnh tật, phải điều trị dài ngày; từ đó hiểu, nhận thức sâu sắc hơn về chính sách, chủ động tham gia BHYT (Giới thiệu về những trường hợp người tham gia BHYT được hưởng chi phí cao, BHYT chia sẻ gánh nặng khám chữa bệnh đối với người mắc bệnh mạn tính,…); những hình thức lạm dụng chế độ chính sách về BHYT của các đối tượng, các bên liên quan (lạm dụng chính sách thông tuyến, sử dụng dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết,…); về hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT. Những nội dung có liên quan đến thực hiện BHYT hộ gia đình; BHYT học sinh, sinh viên, ý nghĩa của BHYT học sinh, sinh viên góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT: Tinh thần phục vụ tận tâm của công chức, viên chức Ngành BHXH, Ngành Y tế vì quyền lợi của người lao động và nhân dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHYT.../.

 

Lê Công 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam