Chuyển biến và hiệu quả tích cực của chính sách hợp lòng dân

09/01/2018 08:58:53
Đối tượng tham gia BHXH tăng 21,6%, tham gia BHYT tăng 45,13% so với năm 2012, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 84,53%, vượt 6,53% so với chỉ tiêu Chính phủ giao... Đó là những kết quả ấn tượng của BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau 05 năm Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Sức lan tỏa, hiệu quả của chính sách đúng đắn, hợp lòng dân
Sau 05 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 21-NQ/TW đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; chính sách BHXH, BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, số thu tăng dần qua các năm, số nợ BHXH, BHYT được kiểm soát; Quỹ khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo cân đối. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT đã có bước đột phá tích cực. Nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT; củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với ngành BHXH và chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.
Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BHXH tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Quyết định Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 đối với công tác BHXH, BHYT. Tại kỳ họp thứ tư, Khóa VI, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh đưa công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để định hướng mở rộng đối tượng tham gia. Đây là cơ sở quan trọng và điều kiện thuận lợi để ngành BHXH tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH tại địa phương.
BHXH tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 107 hội nghị tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Luật BHXH năm 2014 với sự tham dự của 20.000 đại biểu; 09 Hội nghị đối thoại trực tiếp với gần 3.000 đại biểu là người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương thực hiện nhiều chương trình, phóng sự truyền thông xung quanh các vấn đề về BHXH và BHTN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; giải đáp thắc mắc cho người dân những vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT; cung cấp tờ gấp, áp phích và các tài liệu truyền thông về chính sách BHXH, BHYT. Đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, BHXH tỉnh phân bổ sách “hỏi- đáp”, đĩa CD để phát đến các chủ sử dụng lao động; công khai thủ tục, hồ sơ, kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị sử dụng và người lao động... giúp cho họ hiểu đầy đủ hơn trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động; tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN giảm đáng kể; nhận thức của Nhân dân, người lao động về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản, người lao động đã thấy rõ trách nhiệm và đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Những chuyển biến rõ nét
Nhờ có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sau 05 năm thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Cụ thể, trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh rà soát các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký mới và đơn vị ngưng hoạt động để tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH; Phối hợp với Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ mở rộng hệ thống đại lý thu để phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; Phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo ký kết Hướng dẫn liên ngành để tổ chức thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên. Tính đến 31/10/2017, đối tượng tham gia BHXH là 185.136 người, chiếm 30,59% lực lượng lao động; so với năm 2012 tăng 32.918 người (tăng 21,6%). Đối tượng tham gia BHTN là 172.440 người, chiếm 28,65 lực lượng lao động; tăng 39.004 người (29,23%) so với năm 2012. Đối tượng tham gia BHYT là 935.293 người, tăng 290.832 người (45,13%) so với năm 2012; tỷ lệ bao phủ đạt 84,53%, vượt 6,53% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Số thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh hàng năm đều vượt kế hoạch của Ngành giao và tăng bình quân 15,7% năm. Năm 2012 thu gần 2.325 tỷ đồng thì năm 2016 thu đạt gần 4.150 tỷ đồng, tăng gần 1.825 tỷ đồng (78,5%). Trong 10 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh thu hơn 3.612 tỷ đồng; dự kiến cuối năm 2017, BHXH tỉnh sẽ thực hiện vượt kế hoạch Ngành giao với số thu gần 4.536 tỷ đồng, tăng khoảng 1,2% so với năm 2016, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2012. Cơ quan BHXH đã triển khai đồng bộ nhiều phương án đôn đốc thu hồi nợ như hàng tháng đăng thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT trên Trang TTĐT; báo cáo UBND tỉnh và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các đơn vị có số nợ lớn, kéo dài… Nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát, tỷ lệ nợ so với kế hoạch thu hàng năm biến động trong khoảng 2% đến 3,6%. BHXH tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2017, số nợ ở mức 2,6% so với kế hoạch thu.
BHXH tỉnh đã xây dựng và ứng dụng hiệu quả Phần mềm rà soát thẻ trùng, từ đó đã hạn chế tối đa số lượng thẻ BHYT cấp trùng. UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, Ban Ngành, UBND các cấp phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác lập Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; đến cuối năm 2016, dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn tỉnh cơ bản được đồng bộ. Đây là nguồn cơ sở dữ liệu để cơ quan BHXH triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ của Ngành trong việc cấp Mã số BHXH. BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH, đồng thời tích cực thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Tính đến ngày 31/10/2017, toàn tỉnh đã bàn giao 100.121 sổ BHXH cho người lao động trên tổng số 196.788 sổ (đạt 50,88%).
Số đối tượng hưởng các chế độ BHXH tăng nhanh qua các năm – bình quân mỗi năm tăng khoảng 15.000 người (12,29%) với số tiền chi trả tăng bình quân khoảng 153 tỷ đồng (15,39%). So với năm 2012, số lượt người hưởng các chế độ năm 2016 tăng gần 62.000 lượt (58%) với số tiền chi trả tăng hơn 613 tỷ đồng (73,4%). Trong 10 tháng đầu năm 2017, số lượt người hưởng các chế độ BHXH là 164.705 lượt với số tiền chi trả gần 1.719 tỷ đồng.
Triển khai đồng bộ biện pháp để nâng cao chất lượng công tác giám định, thường xuyên giám sát và đưa ra nhiều biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng Quỹ BHYT trong khám và điều trị; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nhằm đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn quỹ. Từ năm 2016, BHXH tỉnh đã triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin giám định BHYT. Đến nay đã có 100% cơ sở KCB gửi dữ liệu quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên Hệ thống. Giai đoạn 2012-2015, số lượt người khám chữa bệnh BHYT bình quân hàng năm là khoảng 1,98 triệu lượt với số tiền do Quỹ BHYT chi trả bình quân hơn 411 tỷ đồng; số kết dư Quỹ bình quân khoảng 97,7 tỷ đồng. So với bình quân giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015; năm 2016 tăng hơn 150.000 số lượt người khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời, do có quy định về tăng giá dịch vụ y tế và thông tuyến huyện nên chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng hơn 36,53%; số kết dư Quỹ là 44,3 tỷ đồng.
Các quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đã được niêm yết công khai trên Trang TTĐT của BHXH tỉnh và tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện. Ngay từ đầu năm 2015 BHXH tỉnh đã triển khai giao dịch điện tử trên toàn tỉnh, cắt giảm số giờ giao dịch nộp BHXH, BHYT, BHTN từ 49 giờ xuống còn 45 giờ. BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, đơn vị áp dụng chữ ký số; tăng cường giao dịch điện tử; đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 4.741/5.059 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, đạt 93,71%. Ứng dụng phần mềm trong quản lý điều hành và tất cả các hoạt động nghiệp vụ. Hệ thống các phần mềm đang được hoàn thiện dần theo xu hướng tích hợp nhiều tính năng trên cùng một hệ thống vận hành thống nhất trên cả nước, đảm bảo truy xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác; minh bạch thông tin phục vụ tốt cho công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH. BHXH tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo cơ chế ‘Một cửa”. Thiết lập Hộp thư góp ý và đường dây nóng để đối tượng có điều kiện phản ánh kịp thời những vấn đề có liên quan đến tác phong làm việc, thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong Ngành, tạo điều kiện thuận lợi và tạo được niềm tin đối với đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.
Cơ quan BHXH phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh kiểm tra, xử lý hậu kiểm; đồng thời giảm bớt sự chồng chéo gây phiền hà cho doanh nghiệp. Kể từ đầu năm 2012 đến hết tháng 10 năm 2017, cơ quan BHXH tỉnh đã chủ động thanh, kiểm tra và phối hợp với thanh tra tại 1.858 đơn vị sử dụng lao động, 100 lượt tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, thu hồi số tiền truy thu mức đóng, chi sai chế độ BHXH, BHYT gần 4 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra
Nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân theo tinh thần của Nghị quyết 21-NQ/TW, cơ quan BHXH tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện Kế hoạch; Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức truyền thông sâu rộng về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến tận cơ sở, trực tiếp với người dân trên địa bàn dân cư; truyền thông về tính ưu việt, nhân văn chính sách BHXH, BHYT trên diện rộng. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tích cực triển khai giao dịch điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ và quản lý. Thường xuyên rà soát, cải tiến các quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia. Tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ công tác trả sổ BHXH cho người lao động, cấp mã số BHXH cho người tham gia. Phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, có kế hoạch phát triển đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng kế hoạch và bổ sung các giải pháp cụ thể có tính đột phá, theo từng nhóm đối tượng, lưu ý các nhóm đối tượng tiềm năng; từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp chính quyền cơ sở. Đưa ra các giải pháp xử lý tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị có số nợ cao, dây dưa kéo dài; nâng cao chất lượng phối hợp, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong các mặt công tác. Tiếp tục duy trì các giải pháp kiểm soát các nguồn quỹ; chống lạm dụng Quỹ BHXH, bội chi Quỹ BHYT; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý và kiểm soát chi phí thanh, quyết toán; bổ sung kịp thời các giải pháp kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở địa phương./.

 

Bích Thủy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam