Chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT thuộc vùng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

13/01/2020 09:43:44
Một bạn đọc ở Hà Tĩnh hỏi: Được biết, theo Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ có một số đơn vị hành chính cấp xã sắp xếp lại. Vậy, việc chuyển đổi thông tin thẻ BHYT cho người có thẻ thuộc các địa bàn thực hiện sáp nhập, đổi tên thực hiện như thế nào?

(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trả lời:

Về chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT thuộc vùng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch số 429/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết 819/NQUBTVQH14 ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, vừa qua, BHXH tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 1477/BHXH-CST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh – cụ thể như sau:

Từ ngày 01/01/2020, sau khi BHXH Việt Nam cập  nhật danh mục các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14, BHXH tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chuyển đổi địa chỉ nơi cư trú, mã quyền lợi và cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc các địa bàn thực hiện sáp nhập, đổi tên. Trong thời gian thực hiện cập nhật danh mục các đơn vị hành chính, rà soát, chuyển đổi địa chỉ nơi cư trú, mã quyền lợi và cấp lại thẻ BHYT sẽ có trường hợp người tham gia chưa nhận được thẻ BHYT mới, xuất trình thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng để đi khám bệnh, chữa bệnh, dẫn đến thông tin về địa chỉ nơi cư trú, mã đối tượng và mức hưởng trên dữ liệu cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không trùng khớp với thông tin trên thẻ BHYT.

Để quá trình triển khai thuận lợi, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý khi tiếp nhận những trường hợp nêu trên, thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng Tiếp nhận Dữ liệu của Hệ thống Thông tin giám định BHYT có thể hiện thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì giải quyết khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo địa chỉ nơi cư trú, mã quyền lợi mới từ ngày trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT cập nhật, đồng thời hướng dẫn người bệnh dùng thẻ BHYT mới cho lần khám bệnh, chữa bệnh sau.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam