Chuyển hưởng chế độ BHYT đối với thân nhân liệt sĩ

01/08/2018 08:58:33
Bà Lại Thị Huế (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hỏi: Tôi là giáo viên, đã tham gia BHYT trên 13 năm. Chồng tôi là liệt sĩ, hy sinh năm 2012. Nay tôi muốn chuyển sang hưởng chế độ BHYT đối với thân nhân liệt sĩ thì có phải đóng BHYT nữa không?

Đối tượng là thân nhân liệt sĩ, khi khám, chữa bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí (ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Điểm 2 Khoản 7, Điều 1 của Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/06/2014 quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo quy định nêu trên, bà Huế là viên chức Nhà nước nên vẫn phải tham gia BHYT như đối với người lao động. Tuy nhiên, bà sẽ được cấp thẻ BHYT với mã quyền lợi theo đối tượng là thân nhân liệt sĩ, khi khám, chữa bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam