Có bao nhiêu loại hình BHYT?

17/08/2017 08:23:12

BHYT xã hội là loại hình bảo hiểm bắt buộc toàn dân, do Nhà nước tổ chức thực hiện với mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe (Ảnh minh họa)

Bạn Hà Thanh ở Hà Nội hỏi: Ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu loại hình BHYT?

Trả lời:

Hiện nay ở Việt Nam có 2 loại hình bảo hiểm y tế:

- BHYT xã hội, là loại hình bảo hiểm bắt buộc toàn dân, mang tính cộng đồng chia sẻ, nhằm bảo đảm cho mọi công dân đều được chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận và được Nhà nước tổ chức thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.

- Bảo hiểm y tế thương mại, mang tính kinh doanh, hoạt động có lợi nhuận theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010./.

BS. Vũ Xuân Bằng

Phó Trưởng Ban Thực hiện Chính sách BHYT

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam