Có cần đổi lại thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh không?

20/05/2019 10:55:03
Bạn đọc từ email nguyenhai0302@gmail.com hỏi: Trường hợp thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh không ghi ngày, tháng sinh có phải đổi lại không? Nếu phải đổi lại thì cần làm những thủ tục gì?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về việc ban hành mẫu thẻ BHYT của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

Ngày, tháng, năm sinh in trên thẻ BHYT được xác định căn cứ vào thông tin của người tham gia ghi trên Tờ khai và danh sách do các đơn vị có trách nhiệm lập, chuyển đến cho cơ quan BHXH, người tham gia chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai về nhân thân khi đăng ký tham gia BHYT.

Như vậy, trường hợp ngày sinh, tháng sinh không in trên thẻ BHYT mà chỉ ghi năm sinh trên thẻ BHYT, khớp đúng với thông tin ghi trên tờ khai và các giấy tờ chứng minh về nhân thân và người tham gia cũng không có yêu cầu điều chỉnh về ngày, tháng, năm sinh theo quy định của pháp luật, thẻ BHYT được giữ nguyên để sử dụng như nội dung đã cấp.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam