Có cần nộp quyết định hưởng trợ cấp 01 lần để được cấp sổ BHXH không?

11/02/2019 16:39:35
Một bạn đọc hỏi: Trước đây tôi đi làm ở 01 công ty, sau đó nghỉ làm và đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng chế độ 01 lần. Nay tôi đi làm ở 01 công ty mới và tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, công ty mới yêu cầu tôi phải nộp quyết định hưởng trợ cấp 01 lần trước đó để được cấp sổ BHXH. Tôi muốn hỏi yêu cầu này được áp dụng theo quy định nào? Nếu tôi không còn giữ quyết định này thì có được cấp sổ BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trường hợp của bạn đã hưởng chế độ BHXH một lần, nay đi làm tại công ty mới và tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, đơn vị sử dụng lao động nơi bạn làm việc cần lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) để kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu đang quản lý. Vì vậy, bạn không phải nộp quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần trước đó cho đơn vị sử dụng lao động.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam