Có được giữ sổ BHXH khi tham gia BHXH tự nguyện không?

09/10/2019 09:38:12
Ông Nguyễn Hữu Thành (Cẩm Khê, Phú Thọ) hỏi: Khi tham gia BHXH tự nguyện thì người tham gia có được giữ sổ BHXH không? Trường hợp mất sổ BHXH và các hồ sơ khác giải quyết như thế nào?

(Ảnh minh hoạ)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật BHXH 2014, người lao động có quyền “Được cấp và quản lý sổ BHXH . 

Vì vậy, khi tham gia BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH sẽ cấp và trả sổ BHXH để người tham gia làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH. 

Trường hợp sổ BHXH bị mất, người tham gia lập Tờ khai Tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) nộp cho cơ quan BHXH để đề nghị cấp lại.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam