Có được truy đóng BHXH tự nguyện không?

03/07/2018 08:23:44
Một độc giả ở Hà Nội hỏi: Tôi có được phép truy đóng BHXH tự nguyện của các năm trước đây được không? Nếu được thì theo quy định nào, bắt đầu truy đóng từ năm nào để đến khi tròn 55 tuổi (tháng 08/2020) sẽ được hưởng lương hưu? Hoặc đến năm 55 tuổi phải đóng tiếp 01 lần bao nhiêu tháng, năm để đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014; Điều 9, Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì không có căn cứ để ông/bà được truy đóng hoặc đóng bù BHXH tự nguyện cho những năm trước đây.

Trường hợp ông/bà có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng từ thời điểm hiện tại theo một trong các phương thức đóng: Hằng tháng, 03 tháng/lần, 06 tháng/lần, 12 tháng/lần, 01 lần cho nhiều năm về su nhưng không quá 05 năm (60 tháng).

Trường hợp đến 55 tuổi (đối với nữ) hoặc 60 tuổi (đối với nam) mà chưa có đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí thì được đóng BHXH tự nguyện 01 lần cho những năm còn thiếu nhưng không quá 10 năm (120 tháng) cho đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam