Có được ủy quyền cho người khác lĩnh lương hưu?

08/04/2016 14:27:17
Bạn Nguyễn Hà Thanh ở Hà Nội hỏi: Tôi đang lĩnh lương hưu tại BHXH Quận Đống Đa và được chi trả trực tiếp tại UBND Phường. Hiện nay tôi chuẩn bị vào TP.Hồ Chí Minh thăm và ở chơi cùng con trai khoảng 04 tháng. Tôi có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật BHXH năm 2014 người lao động có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH của mình.

Trường hợp của bạn Hà Thanh, có thể thực hiện các thủ tục ủy quyền cho người khác lĩnh lương hưu./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam