Có nhiều sổ BHXH, thủ tục nhận BHXH một lần như thế nào?

03/10/2018 08:48:05
Bạn đọc từ email chithienkute@gmail.com hỏi: Tôi tên Trần Chí Thiện, CMND số 362364603. Trước đây, tôi làm ở một công ty tại TP.HCM được 06 tháng nhưng khi nghỉ làm việc tại đó tôi đã không lấy sổ BHXH. Tôi tiếp tục đến Bình Dương làm việc và đóng BHXH đến nay gần 08 năm. Vậy sau này, trường hợp tôi muốn rút tiền BHXH thì có cần phải trở lại công ty cũ ở TP.HCM để lấy sổ cũ đã đóng 06 tháng kia không hay chỉ cần sổ BHXH của công ty mới đóng được gần 08 năm thôi?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 4, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định:

“Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”. 

Vì vậy, trường hợp của bạn có 02 sổ BHXH 06 tháng và 08 năm tại 02 công ty khác nhau, bạn cần liên hệ với đơn vị cũ để nhận sổ BHXH, sau đó nộp tất cả các sổ BHXH cho đơn vị đang tham gia BHXH cho bạn để làm thủ tục gửi cơ quan BHXH gộp sổ BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam