Cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2019

08/01/2019 21:54:53
Chiều ngày 08/1/2018, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, triển khai nhệm vụ 2019. Bí thư Ban Cán sự, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Nguyễn Đình Khương; Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Nguyễn Thị Nga; Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng quản lý; Công đoàn cơ quan; lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Những kết quả toàn diện

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của BHXH Việt Nam cho thấy, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều công việc phát sinh, cấp bách; tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể CCVC, người lao động trong cơ quan, cùng với toàn Ngành đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ngành và lãnh đạo các đơn vị kịp thời, sát thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ bản được giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho các đơn vị và BHXH tỉnh trong triển khai tổ chức thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy; tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, các cá nhân được khuyến khích, tạo điều kiện. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh cả về ý thức và tinh thần trách nhiệm; cơ bản đã nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của Ngành trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội; có tinh thần học hỏi, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, số người tham gia BHXH đạt khoảng 14,724 triệu người, bằng 100,7%; số người tham gia BHYT đạt khoảng 83,515 triệu người, bằng 102,3%; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 332.006 tỷ đồng, bằng 100,4%. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.715 tỷ đồng, bằng 1,7% so với kế hoạch thu BHXH được giao (mức thấp nhất từ trước đến nay).

Ước giải quyết 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng; 810.033 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; hơn 9,75 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BHTN; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề; KCB BHYT trên 177,6 triệu lượt người. Ước số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 308.228 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 47.094 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 151.794 tỷ đồng; chi Quỹ BHTN 9.476 tỷ đồng và chi KCB BHYT dự kiến 99.864 tỷ đồng.

Toàn Ngành đã cấp 14,5 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,35% số người tham gia BHXH; số người được cấp thẻ BHYT là 83,5 triệu người. Tính đến ngày 31/12/2018, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% tổng số người lao động đang tham gia.

BHXH Việt Nam đã chủ động tham gia, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan hoàn thiện nhiều văn bản, báo cáo quan trọng liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT. Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều chương trình, hội nghị, hội thảo quan trọng, có quy mô lớn. Phối hợp tổ chức và tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam do các đồng chí Ủy viên Hội đồng quản lý làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại 26 tỉnh, thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN để động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời giao kế hoạch thu năm 2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố. Kịp thời chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng chính phủ về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý và lập danh sách người tham gia BHYT được ngân sách đóng, hỗ trợ một phần mức đóng; tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thiện việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thí điểm trong thời gian tới, phấn đấu đến năm 2020 sẽ thực hiện cấp theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan kịp thời triển khai thực hiện các quy định mới của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong năm 2018; tiếp tục mở rộng việc thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện; tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra liên ngành việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, kịp thời sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT; cũng như xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện, phát triển các quy tắc giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đẩy mạnh việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ sở KCB; kiểm soát chặt chẽ các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT, thực hiện giám định theo các chuyên đề đã được cảnh báo trên hệ thống giám định điện tử; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT; tiếp tục tổ chức thí điểm đấu thầu tập trung thuốc sử dụng cho năm 2019 - 2020; phối hợp với Bộ Y tế thí điểm tổ chức đấu thầu một số loại VTYT sử dụng cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành; kịp thời, chủ động giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình làm cơ sở để cấp số định danh cho người tham gia, là tiền đề để quản lý, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan BHXH 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Tập trung xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ quản lý của Ngành giai đoạn 2021 - 2026 đảm bảo mục tiêu về số lượng, nâng cao về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức đảm bảo kịp thời, đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm, chú trọng đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Ngành.

Chăm lo, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, CCVC

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác tài chính năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan BHXH Việt Nam; Báo cáo công tác Công đoàn cơ quan năm 2018... Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, tham luận các nội dung: giải pháp thu, giảm nợ đọng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho nhân dân; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chăm lo, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, CCVC đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ... nhằm đóng góp hoạt động chung cơ quan để triển khai nhiệm vụ của cơ quan năm 2019 được tốt hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2018. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ, đặc biệt trong các lĩnh vực đã đầu tư rất nhiều công sức như cuộc “cách mạng” về nợ đọng; công tác BHYT đã bước đầu kiểm soát tình hình; thực hiện giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đầy đủ; cải cách hành chính được đánh giá cao, các phần mềm liên thông đã góp phần nâng cao hiệu quản quản lý... Tất cả nỗ lực, cố gắng đó thuộc về Ngành, thuộc về hơn 25 nghìn cán bộ, CCVC và đặc biệt hơn 700 cán bộ, CCVC đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ cơ quan, lãnh đạo BHXH Việt Nam, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả của toàn thể cán bộ CCVC, người lao động trong cơ quan BHXH Việt Nam.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc lưu ý, mặc dù toàn Ngành đã đạt được những kết quả đáng mừng, nhưng nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019 được giao ngày càng tăng, cần sự tập trung, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục bứt phá, tạo ra thành tích hài lòng hơn nữa trong năm tới. Đồng thời yêu cầu, toàn thể cán bộ, CCVC, người lao động cần tập trung xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; các văn bản quy định mới về lĩnh vực BHXH, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; Đặc biệt là tập trung hoàn thành đúng thời hạn, đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà BHXH Việt Nam được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành các giải pháp triển khai các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bảo tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia; kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; từng bước kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố để hướng dẫn hoặc tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ngành kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp các tỉnh, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan; phát huy hơn nữa trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ CCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, bản lĩnh vững vàng, yên tâm công tác, vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch được Đảng, Nhà nước giao. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách; tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CCVC, người lao động trong cơ quan; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC, người lao động.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và 3 tập thể của BHXH Việt Nam gồm Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Báo BHXH. Trao Huân Chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho cá nhân 02 đồng chí Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH; Nguyễn Tá Tỉnh, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT.

 

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể là Trung tâm Truyền thông; Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH và 01 cá nhân là đồng chí Chu Mạnh Sinh của BHXH Việt Nam vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2013-2017.

 

Đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Tặng bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 04 tập thể và đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước cơ quan BHXH Việt Nam năm 2019 khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với Chủ đề: “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”./.

Bích Thuỷ

Ảnh: Văn Tân

 

 

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam