Cơ quan nào có trách nhiệm lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT?

22/09/2017 08:55:43

Trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình của UBND xã được quy định trong Luật BHYT (Ảnh minh họa)

Anh Nguyễn Hùng Anh ở Cà Mau hỏi: Tôi mới nhận nhiệm vụ cán bộ văn hóa xã, vừa qua, xã phân công cho tôi việc lập danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn. Xin hỏi như vậy có đúng không, quy định tại văn bản nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 Luật BHYT, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thực hiện chính sách BHYT như sau:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

- Bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật BHYT.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

- Lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình (trừ nhóm người lao động; học sinh sinh viên và các đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập danh sách);

- Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.

Các xã sẽ căn cứ trên chỉ tiêu biên chế của mình để phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác BHYT trên địa bàn. Hiện nay, các xã đều giao cho cán bộ văn hóa xã kiêm nhiệm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Như vậy, việc xã giao cho anh Hùng Anh kiêm nhiệm việc lập danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ của UBND xã theo luật định./.

BS. Vũ Xuân Bằng

Phó Trưởng Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam