Có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để đổi thẻ BHYT

13/05/2019 08:31:34
Bạn đọc từ email nhukieu168@gmail.com hỏi: Con tôi thuộc đối tượng được cấp thẻ thân nhân công an. Trong quá trình sử dụng, thẻ BHYT bị mờ, không nhìn rõ mã thẻ nên tôi liên hệ với cơ quan BHXH để đổi thẻ. Tuy nhiên, tôi nhận được yêu cầu phải qua hệ thống Bưu điện nộp hồ sơ cấp lại. Cho hỏi, mọi giao dịch cấp lại thẻ BHYT cho người dân không được nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH phải không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT:

Người tham gia khi muốn đổi thẻ BHYT có thể nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH (nơi đơn vị đăng ký tham gia và đề nghị cấp thẻ).

Như vậy, trường hợp của con bạn, là đối tượng thân nhân công an có thẻ BHYT bị mờ, có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH, nơi cơ quan công an địa phương đang tham gia BHYT để được đổi lại thẻ BHYT mới.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam