Con đẻ của thương binh có được Nhà nước mua thẻ BHYT?

19/09/2017 08:31:38

Ông Phạm Văn Long, Cao Bằng hỏi: Tôi là thương binh hạng 4/8, có 02 con đang học trung học cơ sở và tiểu học. Vậy, con tôi có được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm k, Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC;Khoản 1, Mục II Thông tư liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 32/TT-LB ngày 27/11/1985, điều kiện để con đẻ thương binh được Ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT là:

Con đẻ từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61%;

Trường hợp ông Long là thương binh hạng 4/8, tương đương với thương binh hạng III, bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% nên con ông không thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT./.

 BS. Vũ Xuân Bằng

Phó Trưởng Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam