Con lai dưới 06 tuổi sinh sống ở Việt Nam có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?

08/10/2018 10:18:15
Bạn đọc từ email huongnth219@gmail.com hỏi: Tôi là người Việt Nam, kết hôn với chồng người Trung Quốc nhưng gia đình đang sinh sống tại Việt Nam. Hộ khẩu của tôi hiện ở Quận 07 (TP.Hồ Chí Minh). Khi kết hôn, giấy đăng ký kết hôn do Tư pháp Quận 07 cấp. Con tôi sinh ở Việt Nam, giấy khai sinh được UBND Quận 07 cấp. Hiện con tôi đang ở cùng với tôi tại địa chỉ thường trú như trong hộ khẩu và bé mang quốc tịch Trung Quốc. Vậy con tôi có được cấp thẻ BHYT miễn phí cho bé dưới 06 tuổi hay không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Điểm 3 Khoản 3 Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: “Đối tượng tham gia BHXH... nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm trẻ em dưới 06 tuổi”. Như vậy, trẻ em dưới 06 tuổi thì được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi do UBND cấp xã lập danh sách tham gia BHYT gửi cho cơ quan BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam