Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

18/05/2018 14:46:59
Ngày 16/05/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2968/QĐ-BYT về công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Theo Quyết định 2968/QĐ-BYT, 12 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sửa đổi bao gồm:

- Về thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương, hướng dẫn 09 thủ tục về khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động; khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp; khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí; khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất; khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai; khám giám định để hưởng BHXH một lần; khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động; khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát; khám giám định tổng hợp.

- Về thủ tục hành chính cấp Trung ương, hướng dẫn 03 thủ tục về khám giám định phúc quyết do vượt quá khả năng chuyên môn; khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân; khám giám định phúc quyết lần cuối.

Riêng về khám giám định để hưởng BHXH một lần, người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định (gồm giấy đề nghị khám giám định, bản chính hoặc bản sao hợp lệ hoặc nhiều giấy tờ khám, điều trị bệnh, một trong các giấy tờ có ảnh như CMND, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực). cho Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh. Căn cứ hồ sơ, Cơ quan Thường trực xem xét, tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết, trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng Giám định y tế có kết luận, Cơ quan Thường trực Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam