Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 11 Luật mới

18/12/2019 08:19:58
Chiều 16/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì buổi họp báo

Theo đó, 11 luật được công bố gồm: Bộ Luật Lao động, Luật Thư viện, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều