Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH

10/04/2019 08:34:56
Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 17 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính – đây là nội dung của Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thủ tục hành chính mới ban hành là “Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam”, cơ quan thực hiện là BHXH Việt Nam.

17 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bao gồm: Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc lần đầu; cấp lại sổ BHXH; điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động; hưởng chế độ ốm đau; hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai; hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con; hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi; hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con; người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con; hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con; hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con; hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản; hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc; hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH; hưởng BHXH một lần; hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH chết; hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết; chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tại Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH, còn đính kèm nội dung cụ thể của 18 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; các thủ tục hành chính này đều do cơ quan BHXH thực hiện.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam