Công đoàn tỉnh Bắc Ninh phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động

16/05/2018 15:38:51
Nhiệm kỳ 2013-2018, chỉ tính riêng 41 cuộc giám sát, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh thu được 26 tỷ đồng nợ BHXH và 1,56 tỷ đồng nợ kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn từ các doanh nghiệp.

Thông tin từ Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018 – 2023) cho thấy, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt trong các lĩnh vực công tác; đặc biệt, là trong công tác tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật lao động, pháp luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn.

Phối hợp với HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động – Thương binh& Xã hội và BHXH tỉnh... Liên đoàn Lao động tỉnh thanh tra, kiểm tra, giám sát 3.464 cuộc. Trong đó, với 41 cuộc giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì đã thu được 26 tỷ đồng nợ BHXH và 1,56 tỷ đồng kinh phí Công đoàn, đoàn phí Công đoàn từ cdoanh nghiệp.

Đồng thời, từ năm 2013 đến nay, các cấp Công đoàn đã tư vấn pháp luật trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh 1.646 cuộc cho 44.902 lượt người về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; tổ chức 92 buổi tư vấn pháp luật lưu động cho 8.160 lượt người; xây dựng khảo sát thực trạng và nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt văn hóa, thể thao của công nhân lao động...

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam