Cộng nối BHXH trường hợp có thời gian làm cán bộ cấp xã

08/07/2019 10:40:44
Bạn Nguyễn Đình Hoàn từ email nguyendinhhoan1959@gmail.com hỏi: Tôi có thời gian công tác như sau: Từ tháng 09/1983 đến tháng 05/1984 là Xã đội phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lâm; tháng 06/1984 - 05/1989, Phó Ban Tài chính xã Xuân Lâm; tháng 06/1989 - 03/1997, Trưởng Công an Vùng 02, xã Xuân Lâm; tháng 04/1997 - 03/2001, Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 01; tháng 04/2001 - 08/2005, Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 01; tháng 09/2005 - 06/2016, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Lâm; tháng 07/2016 đến nay, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm. Vậy xin hỏi, thời gian tôi làm Phó Ban Tài chính xã từ tháng 06/1984 - tháng 05/1989 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/05/2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

“Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 01/01/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01/01/1998 được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội…

đ) Đối với cán bộ cấp xã giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP có thời gian gián đoạn trước tháng 01/1998 không quá 12 tháng thì được cộng nối thời gian công tác trước đó với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH”.

Vì vậy, thời gian giữ chức danh Phó Ban Tài chính xã Xuân Lâm từ tháng 06/1984 đến tháng 5/1989 của ông không được cộng nối với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH./.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam