Cộng nối thời gian công tác trong Quân đội để điều chỉnh chế độ hưu trí

14/05/2019 08:06:57
Một bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác trong Quân đội từ tháng 02/1975 đến tháng 09/1981; sau đó, phục viên về địa phương và đã hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 1807/QĐ-BTL ngày 29/12/2009 của Chính ủy Quân khu 7 về việc trợ cấp 01 lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 06/1997 đến tháng 12/2017, tôi tham gia công tác tại xã và nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Sau khi hưởng chế độ hưu trí, tôi đã nộp lại số tiền hưởng trợ cấp 01 lần (theo Quyết định số 1958/QĐ-BTL ngày 16/08/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần kèm Phiếu thu tiền). Xin hỏi, trường hợp của tôi có được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội để điều chỉnh chế độ hưu trí không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo các quy định về tính thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH hiện hành, chưa có quy định người đang hưởng chế độ hưu trí có thời gian công tác trong quân đội đã hưởng trợ cấp 01 lần sau đó nộp lại số tiền đã hưởng trợ cấp 01 lần thì thời gian đó được tính là thời gian công tác để điều chỉnh chế độ hưu trí.

Vì vậy, thời gian công tác trong Quân đội từ tháng 02/1975 đến tháng 09/1981 của ông không được cộng nối để điều chỉnh chế độ hưu trí đã hưởng.  

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam