Cộng nối thời gian hưởng BHXH trường hợp là cán bộ cấp xã

07/01/2020 07:47:52
Một bạn đọc hỏi: Từ tháng 02/1992 đến tháng 12/1997, tôi là Phó Ban Tài chính xã. Từ tháng 01/1998 đến tháng 3/2002, tôi là kế toán ngân sách xã. Từ tháng 4/2002 đến nay, tôi làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND xã. Vậy, thời gian tôi làm Phó Ban Tài chính xã từ tháng 02/1992 đến tháng 12/1997 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

 “Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 01/01/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01/01/1998 được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Vì vậy, ông lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) kèm theo: Hồ sơ, lý lịch gốc của cá nhân; các giấy tờ liên quan chứng minh thời gian làm việc ở xã (danh sách, Quyết định phân công, Quyết định hưởng sinh hoạt phí…) nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam